Dansk Folkeoplysnings Samråd

DFS' Års- og repræsentantskabsmøde 2020 Aflyst


Dato og tid

Onsdag d. 22. april 2020 kl. 09:30 til 15:00

Tilmeldingsfrist

Onsdag d. 25. marts 2020 kl. 12:00

Sted

B!NGS konferencecenter, Vesterbrogade 149, 1620 København V B!NGS konferencecenter
Vesterbrogade 149
1620 København V

Arrangør

Dansk Folkeoplysnings Samråd
Tlf: +45 33151466
dfs@dfs.dk

Dagsorden

Med forbehold for ændringer, opdateres løbende

09.30 Ankomst, morgenmad og registrering

10.00 Velkomst v/ formand Per Paludan Hansen               

10.10 Mine ønsker til folkeoplysningen
v/ kulturminister Joy Mogensen (afventer bekræftelse)              

10.40 DFS’ strategi 2020-2023
 Præsentation af ny strategi for DFS

11.00 Kort pause

11.15 Det lysegrønne håb
Med udgangspunkt i klima- og biodiversitetskriserne vil Mickey Gjerris føre os igennem begreber som ansvar, kognitiv dissonans, villet blindhed og et forandret natursyn som en vej hen mod at forandre vores opfattelse af den grønne omstilling fra et offer til en mulighed.

Mickey Gjerris er teolog, lektor i bioetik og tidl. Medlem af Etisk Råd og har nyligt udgivet bogen ”Upraktisk håndbog i lysegrønt håb”.

12.00 Debat i salen
Om folkeoplysningens rolle og opgaver i fht. bæredygtighed, faciliteret af DFS’ sekretariatschef Carolina Magdalene Maier.

12.30 Frokost

13.30 – 15.00 Repræsentantskabsmøde (se særskilt dagsorden)





DFS’ repræsentantskabsmøde 2020
Forslag til dagsorden:

(opdateres primo april, når deadline for indkomne forslag er nået)

 1. Valg af dirigent
  2. Valg af repræsentantskabsmødesekretær
  3. Godkendelse af dagsorden
  4. Valg af stemmetællere
  5. Beretning v/ formand Per Paludan Hansen
  6. Regnskab og budget
  7. Præsentation af udsendt regnskab og kommentar fra kritiske revisorer
    Præsentation af budget for 2020
  8. Fastsættelse af medlemskontingent for 2021
  9. Indkomne forslag
  10. Valg af bestyrelsesmedlemmer

  På valg er:
  John Meinert Jacobsen (modtager genvalg), Henrik Christensen (modtager genvalg), Ejnar Bo Pedersen (modtager genvalg), Joachim Vædele (modtager ikke genvalg) samt en vakant position grundet Ole Buch Rahbeks fratræden i perioden

  11. Valg af kritisk revisor og kritisk revisor suppleant
  12. Valg af revisor
  13. Eventuelt


  Corona-forbehold: Vi forventer som udgangspunkt at gennemføre mødet, men vi følger myndighedernes anbefalinger løbende og justerer i givet fald herefter.

  Vi opfordrer alle, der måtte være i en særlig udsat risikogruppe til at overveje sin deltagelse, og dem, som måtte føle sig sløje / have begyndende influenzasymptomer på dagen, opfordrer vil til at udvise samfundssind og holde sig hjemme.

Find vej til arrangementet

Klik for at se et kort med stedets placering hos Google Maps >

Samlet antal tilmeldte: 49

Kontaktinformationer til arrangør

Dansk Folkeoplysnings Samråd
Tlf: +45 33151466
dfs@dfs.dk

Kontaktinformationer til arrangør

Dansk Folkeoplysnings Samråd
Tlf: +45 33151466
dfs@dfs.dk