Hop til hovedindholdet

Dansk Folkeoplysnings Samråd logo

DFS' Års- og repræsentantskabsmøde 2020


Dato og tid

Tirsdag d. 1. september 2020 kl. 09:30 til 15:30

Tilmeldingsfrist

Tirsdag d. 1. september 2020 kl. 15:00

Sted

Vartov Konferencecenter, Farvergade 27, 1463 København K Vartov Konferencecenter
Farvergade 27
1463 København K

DFS' Års- og repræsentantskabsmøde 2020


Arrangementsbeskrivelse

Arrangementet er fuldt booket jvf. gældende retningslinjer. Tilmeldingsfrist for delegerede var den 4. august. Det er stadig muligt at melde sig til ventelisten, i tilfælde af at der kommer afbud eller retningslinjerne bliver udvidet til flere deltagere. 

Kontakt vedr. mødet - ring 33 15 14 66  eller send en mail til dfs@dfs.dk, så vender vi tilbage hurtigst muligt!

--
Program: 

Hvad gør coronakrisen ved os som mennesker og ved vores fællesskaber, og hvad betyder den for vores organisationer og de muligheder, vi har for at udfylde vores plads i verden på? Det sætter vi spot på, når vi mødes med jer og de andre medlemmer til årsmøde.   

Foreløbigt program: 

09.30 Ankomst, morgenbrød og registrering

10.00  Velkomst v/ formand Per Paludan Hansen  

10.15  Livskvalitet og fællesskab i skyggen af coronakrisen
v/ filosofiprofessor Søren Harnow Klausen, SDU.
Har coronakrisen ændret ved danskernes opfattelse af det gode liv, og hvad betyder det i givet fald for, hvordan de bruger deres tid, penge og engagement fremover? Hvilke livskompetencer kommer i spil i den nye tid, og hvordan kan folkeoplysningen spille en rolle i dannelsen af nye relationer og fællesskaber? Oplæg og dialog.

11.15  Folkeoplysning under og efter corona
Vi tager et par nedslag hos vores medlemmer og hører, hvilke udfordringer og muligheder coronakrisen har givet dem og deres lokale skoler/foreninger.

Herefter debat i salen.  

12.30  Frokost

13.30 Kulturminister Joy Mogensen har ordet. Oplæg og debat

14.00  Repræsentantskabsmøde (se særskilt dagsorden) 


DFS’ repræsentantskabsmøde 2020

Forslag til dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af repræsentantskabsmødesekretær
3. Godkendelse af dagsorden
4. Valg af stemmetællere
5. Beretning v/ formand Per Paludan Hansen
6. Regnskab og budget v/Carolina Magdalene Maier
a. Præsentation af udsendt regnskab og kommentar fra kritiske revisorer
b. Præsentation af budget for 2020
7. Fastsættelse af medlemskontingent for 2021
8. Indkomne forslag
a. Ansøgning om optagelse som medlem fra Nyt Europa.
9. Valg af fem bestyrelsesmedlemmer
På valg er:
John Meinert Jacobsen (modtager genvalg)
Henrik Christensen (modtager genvalg)
Ejnar Bo Pedersen (modtager genvalg)
Joachim Vædele (modtager ikke genvalg)
samt en vakant position grundet Ole Buch Rahbeks fratræden i perioden
10. Valg af kritisk revisor og kritisk revisor suppleant
11. Valg af revisor
12. Eventuelt


Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen

skal i henhold til vedtægterne være DFS i hænde senest fire uger før repræsentantskabsmødet. Vi vil derfor bede om forslag senest tirsdag den 4. august 2020 til dfs@dfs.dk   

Bestyrelseskandidater
Dem, som har lyst til at stille op til bestyrelsen, har mulighed for at indsende et kandidat-materiale i PDF-format med præsentation af jer selv og den forskel, I gerne vil gøre for folkeoplysningen.

Medio august lægges kandidatpræsentationerne på hjemmesiden, under rep.skabsmødematerialer. Dvs. deadline er 10. august, og præsentationer modtaget derefter lægges ind løbende og frem til ultimo august.

Dette er blot en mulighed, og man kan melde sit kandidatur helt frem til dagsordenpunktet på selve mødet.

Tilmelding af delegerede senest 4. august!
I henhold til vedtægterne skal tilmelding af delegerede skal ske senest tirsdag den 4. august 2020. Antal af delegerede pr. organisation afhænger af medlemskategorien og kan ses i en oversigt, der sendes til den daglige leder sammen med denne invitation.

Tilmelding af gæster
Vi vil også meget gerne bede om gæstetilmeldinger senest den 4. august, men i tilfælde af ledige pladser, holdes tilmeldingen åben frem til 24/8.

Materialer
På DFS’ hjemmeside under ”Om DFS” - > ”Organisation og vedtægter” - > ”Repræsentantskabet” finder du fra den 26/6 dagsorden og bilag til mødet.

Tre uger før mødet fremsender vi pr. maillink til alle materialerne. På selve mødet udleveres kun navneskilte, samt stemmemateriale til de delegerede.   
Deltagelse og retningslinjer
I samråd med Vartov har vi valgt at begrænse deltagerantallet til årsmødet til 75 personer. Skulle retningslinjer og forholdene ændre sig, så der bliver mulighed for flere deltagere, lukker vi gerne flere ind. Både vi og Vartov tager alle de forholdsregler vi bør og skal, og vi henstiller naturligvis til, at man melder afbud/udebliver, hvis der opstår sygdomssymptomer.

I tilfælde af overbooking, vil delegerede have fortrinsret, og der vil blive oprettet venteliste. Besked herom gives hurtigst muligt efter 4. august, når det tilmeldte antal delegerede kendes.

Corona-forbehold: Vi forventer som udgangspunkt at gennemføre mødet, men vi følger myndighedernes anbefalinger løbende og justerer i givet fald herefter.

Vi opfordrer alle, der måtte være i en særlig udsat risikogruppe til at overveje sin deltagelse, og dem, som måtte føle sig sløje / have sygdomssymptomer på dagen, opfordrer vil til at holde sig hjemme.

Find vej til arrangementet

Klik for at se et kort med stedets placering hos Google Maps >

Samlet antal tilmeldte: 77

Kontaktinformation til arrangør

Dansk Folkeoplysnings Samråd
Tlf: +45 33151466
dfs@dfs.dk

Kontaktinformation til arrangør

Dansk Folkeoplysnings Samråd
Tlf: +45 33151466
dfs@dfs.dk